Изолационните профили за електроиндустрията (Dogbones, ъгълен профил и жлеб) се използват най-вече в конструирането на трансформтори и електромотори.

Изолационния материал се употребява в различни размерии и е много разнообразен. Нашето производство ни позволява бърза и изгодна продукция на специални профили със спициални размери.

Click on the images to get to all the dimensions we offer.

Cъответстващ:

  • konform RoHS
  • konform ELV
  • konform WEEE
  • konform RLAP
  • REACH